แคมป์วิวหมอก ภูทับเบิก

แคมป์วิวหมอก ที่พักภูทับเบิก

บริการ

 • ที่พักภูทับเบิก
 • บ้านกระจก
 • ร้านอาหารตามสั่ง
 • ขายหมูกระทะ
 • ร้านกาแฟสด

แคมป์วิวหมอก ยังมีจุด

 • วิวด้านหน้าพระอาทิตย์ขึ้น
 • วิวทะเลหมอกสวย
 • วิวทะเลหมอก สวยไม่มีใครบัง
 • จุดถ่ายรูป
 • จุดเช็คอิน  
 • จุดมานั่งพัก
 • จุดนั่งชมวิว  
 • จิบกาแฟ ทานอาหารได้

ที่พักเราทุกหลังอยู่หน้าวิว เห็นวิวกว้าง จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เพราะของเราวิวทะเลหมอกสวย ไม่มีอะไรมาบังวิว และเน้นธรรมชาติ

รูปรีวิว บรรยากาศ ใน ที่พัก

รีวิวบ้าน เลือกพัก ดังนี้

มาเลือกดูแต่ละแบบ บ้านพัก กัน

บ้านกระจก

 • รีวิวบ้ากระจก
 • วิวสวย

บ้าน วิวหมอก 1

 • รีวิวบ้านหมอก 1.
 • กดดูรูปภาพเลยจ้า
แคมป์วิวหมอก ที่พักภูทับเบิก

บ้าน วิวหมอก 3

 • รีวิวบ้านหมอก 3.
 • กดดูรูปภาพ ครับ
ที่พักภูทับเบิก

รูปรีวิว บรรยากาศ ใน ที่พัก

ช่องทาง การติดต่อ

โทร. 097-2908416

เห็นทะเลหมอกจากในห้องพัก

เป็นดัวเลือกหนึ่งของใน #ที่พักภูทับเบิก ที่คือแคมป์วิวหมอก ที่นี้มีวิว #เห็นทะเลหมอกจากในห้องพัก #เห็นวิวพระอาทิตย์ ภูเขาบรรยากาศสวยสุดๆ

แนะนำ รับ-ส่ง พร้อยพาเที่ยว